แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักรูปทรงเกสรขนาด 0.40 กะรัต เม็ดรอง ขนาด 0.05x4 กะรัต เพชรบาร์เก็ตรวมน้ำ
กำไลข้อมือทองขาว ITALY ดีไซน์ร้อยด้วยเม็ดทองขาว สำหรับบุรุษ สตรี น้ำหนักทองรวม 11.8 กรัม ขนาดวงข้อมื
แหวนทองขาวฝังเพชรแท้ 0.04x10 กะรัต น้ำขาว 95-96 น้ำหนักทองช่างรวม 2.8 กรัม size 53 (ขนาดวงนิ้วย่อขยา
พระทองคำหลวงปู่ทวด ล้อมกรอบทองคำประดับเพชรแท้รวมน้ำหนัก 0.70 กะรัต size 1.5x2.8 cm น้ำหนักทองรวม 6.7
แหวนทองคำประดับเพชรแท้รวมน้ำหนัก 0.65 กะรัต เบลเยี่ยมคัต น้ำขาว 95-96 ไฟดี ไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90
แหวนทองคำดีไซน์แบบกระจุก 3 ช่อ ประดับเพชรแท้ 37 เม็ดรวมน้ำหนัก 0.87 กะรัต เบลเยี่ยมคัต น้ำขาว 95 ไฟด
สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชรแท้ขนาด 0.08x54 กะรัต น้ำขาว 95-96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง
ตุ้มหูทองคำฝังเพชรแท้ขนาด 0.04x32 กะรัต น้ำขาว 96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนัก
แหวนทองคำประดับเพชรแท้ขนาด 0.14x5 กะรัต น้ำขาว 96 เบลเยี่ยมคัต ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนั
แหวนทองคำดีไซน์ทรงช่อ ประดับเพชรแท้ 41 เม็ดรวมน้ำหนัก 0.96 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 size 52 (ขนาดวงนิ้วย
แหวนทองคำรูปทรงแฟนซี ประดับเพชรแท้ 43 เม็ด น้ำหนักรวม 0.40 กะรัต น้ำขาวไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทองคำ
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.15x3 กะรัต เม็ดรองขนาด 0.01x46 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนักรว
ตุ้มหูทองคำทรงช่อฝังเพชรแท้ขนาด 0.04x14 กะรัต เบลเยี่ยมคัต น้ำขาว 95-96 ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนักรวม 2
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.14x4 กะรัต เม็ดรองขนาด 0.04x32 กะรัต เม็ดย่อยรวมน้ำหนัก 0.80 กะ
ตุ้มหูทองคำชุบขาวรูปทรงแฟนซีฝังเพชรแท้รวมน้ำหนัก 0.45 กะรัต น้ำขาว ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90 (ช
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.85 กะรัต น้ำขาว 95 เม็ดรองรวมน้ำหนัก 0.60 กะรัต ตัวเรือนทองชุบข
แหวนทองคำประดับเพชรแท้รวมน้ำหนัก 0.20 กะรัต เบลเยี่ยมคัต น้ำขาว 95-96 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนักร
แหวนทองชุบขาวรูปทรงแฟชั่นฝังเพชขาวสลับเพชรเหลืองแฟนซีรวมน้ำหนัก 1.70 กะรัต รวม ตัวเรือนทอง 90 น้ำหน
แหวนทองขาวประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.60 กะรัต เม็ดรอง 8 เม็ดรวมน้ำหนัก 0.50 กะรัต น้ำขาว 94 ตัวเรือ
จี้ห้อยคอทองคำฝังเพชรแท้รูปทรงหัวใจประดับเพชรแท้ 24 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.80 กะรัต น้ำขาว 95-96 ตัวเรือน
แหวนทองคำประดับเพชรแท้ 5 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.65 กะรัต น้ำขาว 95-96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือน
จี้ห้อยคอทองคำฝังเพชรแท้รูปทรงหัวใจประดับเพชรแท้ 28 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.58 กะรัต น้ำขาว 95-96 ตัวเรือน
จี้ห้อยคอทองคำฝังเพชรแท้รูปทรงหัวใจประดับเพชรแท้ 40 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.50 กะรัต น้ำขาว 95-96 ตัวเรือน
แหวนทองคำประดับพลอยนพเก้า(หลากสี)รวมเพชรแท้ 47 เม็ด น้ำหนักรวม 1.16 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 นำหนัก 8.1
ตุ้มหูทองคำประดับเพชรแท้ขนาด 0.50x2 กะรัต น้ำขาว 95-96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวทอง 90 น้ำหนัก
สร้อยคอสตรี ทองขาวพร้อมจี้ทองประดับเพชรแท้รวมน้ำหนัก 0.20 กะรัต น้ำหนักทองรวม 3.5 กรัม ความยาวของสร้
แหวนทองคำทรงเหลี่ยมชายประดับเพชรแท้ 25 เม็ด รวมน้ำหนัก 1 กะรัต น้ำขาว 95-96 ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนท
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.52 กะรัต เม็ดรองขนาด 0.10x2 กะรัต เม็ดย่อยขนาด 0.035x10 กะรัต ต
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.30 กะรัต เม็ดรองขนาด 0.04x12 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 ชุบ 2 สี น้ำ
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดเดี่ยวขนาด 0.40 กะรัต น้ำขาว 95 เบลเยี่ยมคัต ไฟดี ไม่มีตำหนิ ประดับพลอยไพล
แหวนทองคำรูปทรงนาฬิกา ประดับเพชรแท้ 0.50x4 กะรัต น้ำขาว 94 เบลเยี่ยมคัต ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 9
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดเดี่ยวขนาด 0.26 กะรัต น้ำขาว 96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.28 กะรัต เม็ดรองขนาด 0.04x12 กะรัต เบลเยี่ยมคัต ไฟดี ไม่มีตำหนิ
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.25 กะรัต น้ำขาว 96 เบลเยี่ยมคัตไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทองคำ 90
แหวนทองคำฝังเพชรแท้ brand Jubilee เม็ดหลักขนาด 0.23 กะรัต เม็ดรอง 12 เม็ดรวมน้ำหนัก 0.40 กะรัต น้ำขา
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.20x6 กะรัต เม็ดย่อยรวมน้ำหนัก 0.30 กะรัต ตัวเรือนทอง 22K (96.5
แหวนทองคำฝังเพชรแท้ 17 เม็ด รวม 1 กะรัต น้ำขาว 97 เบลเยี่ยมคัต ประดับหินคตตาเสือเจียรไน ตัวเรือนทอง
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดเดี่ยวขนาด 0.15 กะรัต ตัวเรือนทอง 90 ฉลุลวดลายหัวใจ น้ำหนักทองรวม 4.4 กรั
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.50 กะรัต น้ำขาว 95 ไฟดีไม่มีตำหนิ เม็ดรอง 14 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.
แหวนทองทรงโบราณพลอยทับทิม 26 เม็ด ตัวเรือนทอง 14k น้ำหนักรวม 6.5 กรัม size 50 (ขนาดวงนิ้วย่อขยายได้ด
แหวนทองคำรูปทรงมังกรฝังเพชรแท้193 เม็ด รวมน้ำหนัก 3.50 กะรัต น้ำขาว 96-97 ฝังพลอยทับทิม 2 เม็ดที่ดวง
สร้อยคอทองคำประดับจี้ห้อยคอฝังเพชรแท้ 3 เม็ดรวมน้ำหนัก 1 กะรัต น้ำขาว 94 ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทองข
แหวนทองคำฝังเพชรแท้ 6 เม็ด รวมน้ำหนัก 0.48 กะรัต น้ำขาว 97 ประดับพลอยบุษราคัมทรงไข่เจียรไน ตัวเรือนท
จี้ห้อยคอทองคำชุบขาวรูปทรงกระเป๋า(เปิดได้) ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนัก 7.2 กรัม ขนาด 1.55x1.75 cm
แหวนทองคำประดับเพชรแท้ 3 เม็ด ตัวเรือนทอง 90 น้ำหนักทอง 2.2 กรัม size 50 (ขนาดวงนิ้วย่อขยายได้ด้วย
แหวนทองประดับเพชรแท้เม็ดหลักขนาด 0.70 กะรัต ไฟดีไม่มีตำหนิ เม็ดรอง 8 เม็ด น้ำหนักรวม 0.30 กะรัต ตัวเ
จี้ห้อยคอทอง 9k (375) อังกฤษ รูปทรงปืนโบราณ(หักลำได้) ประดับเพชรแท้ 6 เม็ด ตัวเรือนทอง yellow gold น
แหวนทองคำรูปทรงโบราณฝังเพชรแท้ 20 เม็ด รวมน้ำหนัก 1 กะรัต น้ำขาว 96 ไฟดีไม่มีตำหนิ ประดับหินหยกแท้เข
จี้ห้อยคอดีไซน์พร้อมสร้อยทองขาวประดับเพชรแท้ 18 เม็ดรวมน้ำหนัก 0.40 กะรัต ตัวเรือนจี้ทองขาว 18k (750
แหวนทองคำประดับเพชรแท้เม็ดเดี่ยวขนาด 0.47 กะรัต น้ำขาว 95 เบลเยี่ยมคัต ไฟดีไม่มีตำหนิ ตัวเรือนทอง 90

                  
Sitemap หมวดหมู่